مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی IT
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه شمال / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت اوا نگار اطلس تجارت
  مسئول دفتر/ Call center - office manager - CRM

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس ریاضی در مقطع متوسطه دوره طراحی وب سایت

پروژه ها

 • 1393
  طراحی وب سایت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com