مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ژنتیک
  گرایش ژنتیک /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی -ژنتیک
  گرایش ژنتیک /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا / معدل 16.26

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار در آزمایشگاه-کار بالینی-تحقیق و پژوهش-تدریس و کارهای در ارتباط با رشته ژنتیک

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شرکت در کار گاه های اموزشی طراحی پرایمر- PCR-سنتز cDNA-الکترو فورز-Real Time-استخراج ژنوم در پژوهشگاه رویان اصفهان و در حال گذراندن دوره کارآموزی آزمایشگاه تشخیص طبی در آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شرکت در کار گاه های اموزشی طراحی پرایمر- PCR-سنتز cDNA-الکترو فورز-Real Time-استخراج ژنوم در پژوهشگاه رویان اصفهان و در حال گذراندن دوره کارآموزی آزمایشگاه تشخیص طبی در آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com