مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دبنهامز جام جم
  سوپروایزر طبقه ی 2_

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: توانایی یادگیری در صورت لزوم
https://.com