مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گروه سامانه توسعه انفوراتیک
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه و تجهیزت مربوطه
 • تیر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۲
  گروه مهندسین فرآیند
  سخت افزار و شبکه/ ارشناس و فروشنده تجهیزات شبکه

پروژه ها

 • 1394
  لینک وایرلس
  مدیر پروژه

  توضیحات: ارتباط بین دو سایت متفاوت Point-to-Point توسط تکنولوژی وایرلس و رادیو وایرلس UBNT

 • 1393
  زیر ساخت شبکه
  مدیر پروژه

  توضیحات: ایجاد لینک ارتباطی بین دو دفتر شرکت رفرانس ایران توسط MPLS VPN

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna routing and switching
 • Cisco Routers
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route
 • CCNA voice
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Voice
 • CCNP Switch
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch
 • Mikrotik Router OS
  60% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • Elastix
  60% Complete
  عنوان مدرک: Elastix
 • Cloud Computing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Cloud
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna routing and switching
 • Cisco Routers
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route
 • CCNA voice
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Voice
 • CCNP Switch
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch
 • Mikrotik Router OS
  60% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • Elastix
  60% Complete
  عنوان مدرک: Elastix
 • Cloud Computing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Cloud
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA
https://.com