مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی روستایی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت فرا صنعت شمال
  کارگر فنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت تولیدی
  کارگر فنی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com