مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  ذهن برتر
  سخت افزار و شبکه/ مدیر شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE,CCNA,CCNP

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE,CCNA,CCNP
https://.com