مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 17.18

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی -ورزشی -اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com