مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش شیمی آلی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد / معدل 14.81
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت نفت پاسارگاد
  مهندسی شیمی/ کارشناس آزمایشگاه ( کنترل کیفیت )
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  منطقه پنج انتقال خطوط گاز
  مهندسی شیمی/ ناظر عایق کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • آشنایی با انواع قیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با انواع قیر
 • تشریح الزامات 17025
  100% Complete
  عنوان مدرک: تشریح الزامات 17025
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک: Minitab
 • کمکهای اولیه و امداد نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمکهای اولیه و امداد نجات
 • بهداشت شغلی ایمنی و محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت شغلی ایمنی و محیط زیست

ابزار و نرم افزار

 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • آشنایی با انواع قیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با انواع قیر
 • تشریح الزامات 17025
  100% Complete
  عنوان مدرک: تشریح الزامات 17025
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک: Minitab
 • کمکهای اولیه و امداد نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمکهای اولیه و امداد نجات
 • بهداشت شغلی ایمنی و محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت شغلی ایمنی و محیط زیست
https://.com