مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه حضرت معصومه / معدل 17.33

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com