مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • 1389 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه دامغان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  نبرد لوله سمنان
  مهندسی شیمی/ کارآموز بخش گالوانیزه
 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  تام کار
  مالی و حسابداری/ اداری

  توضیحات: نسب تجهیزات کارخانه گلگهر سیرجان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاه uvvis
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: سخت افزار و نرم افزار
 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه الکترونیک تست نگهداری و ساخت تجهزات الکترونی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاه gc

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاه uvvis
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: سخت افزار و نرم افزار
 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه الکترونیک تست نگهداری و ساخت تجهزات الکترونی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاه gc
https://.com