مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1388
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش گیاهان دارویی /دانشگاه آزاد / معدل 17.31

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ستاره یخی آسیا ( ب آ )
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  نیکوطعم اسپادان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت مروارید گلپایگان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  هایپر استار
  مدیر مواد غذایی

  توضیحات: مدیر مواد غذایی و کنترل سفارشات و فروش و کنترل هزینه نیرو و مدیریت نیرو. کنترل بهینه دپارتمان مواد غذایی تازه هایپر استار تهران و اصفهان

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  مهاب قطره
  نقشه بردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Rule of section manager
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Rule of section manager
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com