مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.54
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه تهران / معدل 16.34

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس دوره های متلب و پردازش تصویر و سالیدورک انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com