مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش آب و فاضلاب /دانشگاه محيط زيست

پروژه ها

 • 1394
  طراحي تصفيه خانه
  طراح

  توضیحات: باتوجه به اطلاعات اوليه براي باقر شهر تهران يك تصفيه خانه طراحي كردم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com