مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد قم / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com