مختصری از من

بنده آدمی منطقی و متعهدی هستم که دوست دارم در محیط کار مثمر ثمر و فعال باشم ،دوست دارم که همیشه کاری که بهم محول میشه به بهترین نحو ممکن انجام بدم، انتقاد پذیرم و از ایده ها و نظریات سازنده استقبال میکنم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد بم / معدل 15.42
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکتروتکنیک /دانشگاه آزاد صفاشهر شیراز / معدل 13.51
 • 1381 تا 1383
  دیپلم برق
  گرایش الکتروتکنیک / معدل 16.67

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت نوگران قدرت
  مهندسی برق/ بهره برداری پست ها
 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت گهرانرژی
  مهندسی برق/ بهره برداری پست

  توضیحات: به مدت 6 ماه دوره تخصصی بهره برداری از پست ها رو در دانشگاه شهید عباسپور تهران با حد نصاب عالی گذرانده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com