مختصری از من

به عنوان شخصی که در زمینه مدیریت درس خوانده و همچنین کار های داوطلبانه بسیاری چه در طول تحصیلات دانشگاهی چه در قبل آن انجام داده است ؛ علاقه دارم در فضای گروهی و جوان مجموعه شهریاران جوان فعالیت کرده و به امید خدا در راستای بهبود وضع جامعه قدمی بردارم .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت نقش ماندگار ایرانیان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول شبکه های اجتماعی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت نقش ماندگار ایرانیان
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مسئول برگزاری همایش ها و سمینار های دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران جنوب
 • 1393
  مسئول برگزاری همایش ها و سمینار های دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران جنوب

افتخارات

 • 1395
  عضو حال حاضر هیئت رئیسه انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه مهندسی صنایع تهران جنوب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همراه بودن در فعالیت های داوطلبانه در شهریاران جوان منطقه 16 و همچنین فعالیت در انجمن علمی دانشکده که در حقیقت یک نهاد داوطلبانه در رابطه با فعالیت های فرهنگی و آموزشی است

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com