مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی زیست شناسی
    گرایش عمومی /دانشگاه آزاد اسلامشهر / معدل 15.29

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com