مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش الگوریتم ها و محاسبات /دانشگاه تهران / معدل 17.94
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه الزهرا / معدل 16.38

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله Extraction of Significant lexical Associations to Classify the Essential Perspectives for Text Summarisation", in proceedings of the ١٤th International Conference on Information & Knowledge Engineering (IKE’١٥), Los Vegas, USA, July ٢٠١٥.
 • مقاله Extraction of Significant lexical Associations to Classify the Essential Perspectives for Text Summarisation", in proceedings of the ١٤th International Conference on Information & Knowledge Engineering (IKE’١٥), Los Vegas, USA, July ٢٠١٥.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript) و Jquery
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران -webdesign level2
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب با استفاده از تکنولوژی ajax
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • My Sql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wekaٌ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript) و Jquery
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران -webdesign level2
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب با استفاده از تکنولوژی ajax
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com