مختصری از من

As you can see, I have had extensive vacation work experience in office environments, the retail sector and service industries, giving me varied skills and the ability to work with many different types of people. I believe I could fit easily into your team.
I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. I also have lots of ideas and enthusiasm. I'm keen to work for a company with a great reputation and high profile .
I have excellent references and would be delighted to discuss any possible vacancy with you at your convenience. In case you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you would keep my CV on file for any future possibilities

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  هتل 5 ستاره هایکرست کردستان عراق
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ سرپرست پذیرش
 • خرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  شرکت پخش رنگاله
  مالی و حسابداری/ حسابدار و کارشناس خرید خارجی
 • آبان ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت گیتی پلاستیک زاگرس
  مهندسی صنایع/ مدیر تولید

پروژه ها

 • 1392
  کنترل برنامه زمان بندی پروزه سد مخزنی کبوترلانه
  دستیار کنترل پروزه

  توضیحات: دوره کارآموزی

افتخارات

 • 1392
  Certification of Service
  توصیه نامه اط طرف مدیریت هتل 5 ستاره هایکرست سلیمانیه کردستان عراق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • مدیر تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر تولید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1389
 • مدیر امور مهندسی و تعمیرات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر امور مهندسی و تعمیرات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1389
 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه 1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های کسب و کار اتاق تعاون وزارت کار و امور اجتماعی 1388

ابزار و نرم افزار

 • ms project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیر تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر تولید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1389
 • مدیر امور مهندسی و تعمیرات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر امور مهندسی و تعمیرات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1389
 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه 1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های کسب و کار اتاق تعاون وزارت کار و امور اجتماعی 1388
https://.com