مختصری از من

کلاس های دانشگاهم در آخر هفته و خارج ساعات اداری می باشد و با کارم تداخلی ندارد.
نسبت به کارم متعهد و پاسخگو بوده و از تمام دانشم استفاده می کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران
 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه فنی پسران سمنان

دانش تخصصی

 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com