مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خود مدیریتی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com