مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۹۱
  سیمان تهران
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مسول برنامه ریزی و کنترل تعمیرات

  توضیحات: مسول برنامه ریزی تعمیرات و بازرسی مراحل اجرای تعمیرات
  مسول ترک یابی و تست های غیر مخرب سطوح فلزی(PT)
  مسول بازرسی فرایند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
  جمع آوری ، تهیه و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به تولید و تعمیرات
  همکاری در جمع آوری و ثبت سوابق تعمیراتی و تکمیل شناسنامه فنی دستگاه ها و تجهیزات

 • بهمن ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۱
  کارخانه زمزم غرب
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش واحد پست میکس

  توضیحات: بازاریابی و توسعه بازار
  ارتباط با مشتریان
  تهیه امار های ماهیانه
  همکاری در تعمیرات و نگهداری دستگاه های پست میکس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی تهران
 • ایجاد انگیزه در کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره هشت ساعته/مرکز آموزش سیمان تهران
 • بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره دوازده ساعته /مرکز آموزش سیمان تهران
 • اصول و روشهای بایگانی و اسناد فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره دوازده ساعته / مرکز آموزش سیمان تهران
 • امداد و کمکهای اولیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره بیست و چهارساعته / مرکز آموزش آتش نشانی تهران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش سیمان تهران
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Primavera Enterprise
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی نوین پارسیان
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش سیمان تهران
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش سیمان تهران
 • نرم افزارهای تعمیرات و نگهداری و مدیریت یکپارچه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش سیمان تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سفیر
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی تهران
 • ایجاد انگیزه در کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره هشت ساعته/مرکز آموزش سیمان تهران
 • بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره دوازده ساعته /مرکز آموزش سیمان تهران
 • اصول و روشهای بایگانی و اسناد فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره دوازده ساعته / مرکز آموزش سیمان تهران
 • امداد و کمکهای اولیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره بیست و چهارساعته / مرکز آموزش آتش نشانی تهران
https://.com