مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • آلمانی
  0% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com