مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  حوزه بسیج اصناف سپاه ارومیه
  منابع انسانی و آموزش/ معاون نیروی انسانی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  سردخانه مسکین
  مسئول دفتر/ دفتردار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه بررسی رابطه مدیریت زمان، فرسودگی شغلی و تعارضات سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دارای مدرک شنا

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com