مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه هرمزگان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  پویندگان تجارت لوت
  مترجم رایزنی خارجی
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  خانه کارآفرینان استان کرمان
  مالی و حسابداری/ مترجم توسعه صادرات
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  بیمه ما
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

پروژه ها

 • 1393
  برگزاری کارآگاه Academic writing
  مسئول برگزاری کارگاه

  توضیحات: برگزاری کارگاه نویسندگی علمی به زبان انگلیسی برای دانشجویان دانشگاه هرمزگان

افتخارات

 • 1393
  دبیرانجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه هرمزگان به مدت سه سال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدافع حقوق زنان
 • حمایت از محیط زیست
 • حمایت از حیوانات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • مترجمی و اموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی و اموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
https://.com