مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش گاز /دانشگاه ازاد امیدیه
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه آزاد ماهشهر

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت اتیه سازان عرصه علم و صنعت
  مهندسی شیمی/ اپراتور دستگاه لود کاتالیست ریفرمرهای متانول وآمونیاک

  توضیحات: به فواصل مختلف اپراتور دستگاه لود کاتالیست ریفرمرهای متانول و آمونیاک پتروشیمی خارک٬پتروشیمی پردیس عسلویه فاز یک و دو٬پتروشیمی زاگرس عسلویه٬پتروشیمی شازند اراک بوده ام.

 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ کاراموز

  توضیحات: کاراموز واحد ۳۰۰پتروشیمی آبادان بوده ام.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره آموزشی مدیریت بهداشت-ایمنی و محیط زیست(HSE-MS) صادره از D.A.S انگلستان
 • 1395
  دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت و محیط زیست(HSE-MS) صادره از D.A.S انگلیس
 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی و عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهینه سازی-یکپارچه سازی سیستم سرویس های جانبی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی-محیط زیست-بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Word ,powerpoint,excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی و عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهینه سازی-یکپارچه سازی سیستم سرویس های جانبی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی-محیط زیست-بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com