مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1379
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت کیسون
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس ارشد حوزه شبکه و زیرساخت - دفتر مرکزي
 • مرداد ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت کیسون
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست IT کارگاه سیوداد کاریبیا و سپس کارگاه والنسیا
 • اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱
  Intellect Computer
  سخت افزار و شبکه/ مدیر شبکه - مسول سرورها – منچستر
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۸
  شرکت کیسون
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست IT کارگاه آکاریگوآ - کشور ونزوئلا
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵
  شرکت داده پردازي فن آوا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
 • آذر ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۳
  مرکز رشد فناوریهاي پیشرفته شریف
  سخت افزار و شبکه/ مدیر شبکه - مسول سرورها
 • تیر ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۳
  شرکت کیسون
  سخت افزار و شبکه/ سرپرت IT پروژه نکا - ري ، آغاجاري

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  McAfee Endpoint Protection, Kahkeshan Institute, Sep 2015 CCNP Route, 642-902, Remis Institute, Jun 2015 CCNP Switch, 642-813, Remis Institute, Jun 2015 CCNP TSHOOT, 642-832, Remis Institute, Jun 2015 System Concepts and Quality Assurance, Kayson Company Venezuela S.A, Dec 2013 CCNA, 640-802, Sematec Institute, March 2012 SAN Management, PressTV, Feb 2012 Storage Management, PressTV, Feb 2012 SAP Business One Administration, Netrix Venezuela, Jul 2008 Certificate of Attendance Training on Wireless Technology, May 2006
 • 1394
  McAfee Endpoint Protection, Kahkeshan Institute, Sep 2015

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Operating Systems
  80% Complete
  عنوان مدرک: Windows 2003//2008/2012, Novell 4.12, Linux
 • Firewall Management
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISA 2004, 2006, Microsoft TMG, MikroTik
 • Load Balancing
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft TMG, MikroTik, Peplink Load Balancer
 • VPN Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: Site to Site Tunnelling With Cisco and MikroTik. Remote Access VPN for inside and outside of IRAN
 • Network Antivirus
  80% Complete
  عنوان مدرک: Kaspersky, McAfee, Nod32, Symantec
 • Virtualization
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMWare vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V
 • Wireless Management
  80% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Wireless LAN Controller, MikroTik CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager), DD-WRT Firmware
 • Monitoring
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Remote Desktop, RAdmin, DameWare Remote Support, NetSupport
 • Remote Support
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Remote Desktop, RAdmin, DameWare Remote Support, NetSupport
 • Storage
  80% Complete
  عنوان مدرک: SAN Storage, Western Digital NAS Storage, HP DAS Storage, iSCSI, NFS
 • VoIP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Cisco, Asterisk, Elastix, Alcatel, Panasonic
 • Backup Solution
  80% Complete
  عنوان مدرک: Veeam, DPM (Data Protection Manager), Backup Exec, Windows Backup 2008
 • Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: SharePoint Portal Server, Microsoft Project Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 & 2007, Microsoft Small Business Server 2003/2008, WSUS, Microsoft Radius Server, FTP, Print Services 2012, Distributed File System (DFS)
 • Networking Devices & Platforms
  80% Complete
  عنوان مدرک: Synchronous Modems (HDSL, G-HDSL Modems), Asynchronous Modems (ADSL Modems), Wireless Devices (MikroTik, Ubiquiti, Motorola, Teletronics)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Operating Systems
  80% Complete
  عنوان مدرک: Windows 2003//2008/2012, Novell 4.12, Linux
 • Firewall Management
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISA 2004, 2006, Microsoft TMG, MikroTik
 • Load Balancing
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft TMG, MikroTik, Peplink Load Balancer
 • VPN Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: Site to Site Tunnelling With Cisco and MikroTik. Remote Access VPN for inside and outside of IRAN
 • Network Antivirus
  80% Complete
  عنوان مدرک: Kaspersky, McAfee, Nod32, Symantec
 • Virtualization
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMWare vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V
 • Wireless Management
  80% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Wireless LAN Controller, MikroTik CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager), DD-WRT Firmware
 • Monitoring
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Remote Desktop, RAdmin, DameWare Remote Support, NetSupport
 • Remote Support
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Remote Desktop, RAdmin, DameWare Remote Support, NetSupport
 • Storage
  80% Complete
  عنوان مدرک: SAN Storage, Western Digital NAS Storage, HP DAS Storage, iSCSI, NFS
 • VoIP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Cisco, Asterisk, Elastix, Alcatel, Panasonic
 • Backup Solution
  80% Complete
  عنوان مدرک: Veeam, DPM (Data Protection Manager), Backup Exec, Windows Backup 2008
 • Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: SharePoint Portal Server, Microsoft Project Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 & 2007, Microsoft Small Business Server 2003/2008, WSUS, Microsoft Radius Server, FTP, Print Services 2012, Distributed File System (DFS)
 • Networking Devices & Platforms
  80% Complete
  عنوان مدرک: Synchronous Modems (HDSL, G-HDSL Modems), Asynchronous Modems (ADSL Modems), Wireless Devices (MikroTik, Ubiquiti, Motorola, Teletronics)
https://.com