مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پردیس اول کیش
  بازاریابی و فروش/ CRM,CM
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ماتل
  بازاریابی و فروش/ VAS Expert

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com