مختصری از من

تازه فارغ تحصیل شده ام
آمادگی لازم را جهت همکاری در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در همه استانهای کشور، دارا میباشم
میزان حقوق و مزایا را به اندازه حقوق قانونی متناسب با سطح مدرک ،نه بالاتر انتظار دارم
سابقه کاری ندارم ،اما استعداد یادگیری کار عملی و فنی را دارا می باشم

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش صنایع پتروشیمی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 16.47

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com