مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.54

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بلند پایه
  مهندسی عمران/ معماری/ qc در واحد اجرایی/فعالیت در دفتر فنی

پروژه ها

 • 1395
  پروژه اطلس پلازا
  qcدر واحد اجرا+فعالیت در دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com