مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  گرایش ادبیات انگلیسی /دانشگاه دانشگاه آزاد کرج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  آموزشهای آزاد دانشگاه خوارزمی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی و آموزشگاهی در زمینه موسیقی و زبان انگلیسی در همه سطوح. یرایش متون ترجمه شده. ترجمه مقالات و متون عمومی و تخصصی . انجام کنفرانس های دانشگاهی. نوشتن مقالات و پروژه های زبان انگلیسی. کار در زمینه نتورک مارکتینگ. و ترجمه مقاله مرتبط با رشته مدیریت منابع انسانی.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جهاد دانشگاهی. Ttc جهاد دانشگاهی. لیسانس دانشگاه کرج. المپیاد زبان.

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جهاد دانشگاهی. Ttc.لیسانس دانشگاه. المپیاد زبان . سمینار آموزشی.
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جهاد دانشگاهی. Ttc جهاد دانشگاهی. لیسانس دانشگاه کرج. المپیاد زبان.
https://.com