مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی it
    گرایش it /دانشگاه فرهنگ و هنر / معدل 16.86
https://.com