مختصری از من

نماینده فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت مخابرات از سال 93
نماینده فروش اینترنت پرسرعت پارس انلاین
نماینده فروش اینترنت اساتیک
نصب و راه اندازی شبکه ، سیستم
طراحی سایت

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه خردگرایان مطهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خدمات کامپیوتر ایمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت راه سازی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تاسیسات

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com