مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ملی نفت ایران
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس تعیرات خطوط لوله نفت و گاز
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  پارس جنوبی - شرکت آرمه نو
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس پایپینگ

  توضیحات: کارشناس کنترل کیفی پایپینگ
  کارشناس هیدروتست
  کارشناس دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com