مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم كامپيوتر - نرم افزار
  /دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۶
  پليس + ١٠
  كاربر گواهينامه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنري - ورزشي- اجتماعي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com