مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش بیمه /دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمه ایران
  صدور_فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت بیمه ملت
  مسئول دفتر/ صدور_فروش

  توضیحات: گذراندن دوره های بیمه در سازمان بیمه ملت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره های آموزشی بیمه در بیمه ملت و پاسارگاد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس بیمه

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word_excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس بیمه
https://.com