مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فناوری اطلاعات شهرداری استان قم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فنی امداد رایانه
 • تیر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت به پردازان
  سخت افزار و شبکه/ نیروی پسیو شبکه
 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  آب و فاضلاب روستایی استان قم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان شبکه و نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: +mcse , network
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: +mcse , network
https://.com