مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شمال / معدل 13.92

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داده پردازی آزموده کاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت بخش تولید نرم افزار های موبایل
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  داده پردازی آزموده کاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت واحد پشتیبانی و تولید نرم افزار
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  داده پردازی آزموده کاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسدول بخش پشتیبانی نرم افزار

  توضیحات: سرپرستی واحد پشتیبانی نرم افزار و طراحی و تولید سیستم های دارایی ثابت و بهای تمام شده

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  داده پردازی آزموده کاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

  توضیحات: کارشناس نرم افزار و پشتیبانی فنی سیستم های یکپارچه حسابداری و مدیریت مالی

 • آذر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۹
  موسسه سنجه حساب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ترم افزار

  توضیحات: کارشناس نرم افزار در تولید سیستم های یکپارچه حسابداری و مدیریت مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com