مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  داروسازی حکیم
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید

  توضیحات: انجام امور برنامه ریزی تولید داروسازی بیش از 110 نوع دارو

 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  کارخانه ارم نوش
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل کیفیت

  توضیحات: انجام امور کنترل کیفیت خط تولید آب معدنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: وزارت بهداشت
 • Project Control (کنترل پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com