مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1395
    فوق دیپلم نرم‌افزار
    گرایش نرم‌افزار /دانشگاه شهید شمسی پور و هنرستان دکتر پزشک نیا
https://.com