مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) / معدل 17.77
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش Global Marketing /دانشگاه Management & Science University -MSU / معدل 17.6
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مازندران / معدل 16.33

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  همراه اول
  بازاریابی و فروش/ کارشناس محصولات و راهکارهای فروش سازمانی

  توضیحات: Responsible for projects like Mobile signature, Mobile wallet, Student Simcard, Ladies ,....Simcard

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Publications  Investigating the effect of interactive media on consumer-firm relationship - International Journal of academic Research  Investigating food export opportunities of the United State from a global perspective: Using Shift Share analysis – Research Journal of applied Science, Engineering & Technology  Strategic management and its intersection with SCM (supply chain management) – Interdisciplinary journal of contemporary research in business  Design and Implementation of Balanced Scorecard in Oil & Gas Equipment Manufacturer Company in Iran (Case study of Pishgam Company) – International Journal of Humanities and cultural studies(IJHCS)  Ranking the suppliers of the Green Supply Chain in Iran's automotive industry using Interval-Valued Fuzzy TOPSIS – Under evaluation of several journals including annals of operation research (Springer), A Quarterly journal of operation research, International Journal of Production Economics, Journal of Manufacturing Systems, Journal of Applied Mathematics and Computation  Assessing the effect of informativeness and entertainment of different types of Media Ads on consumer’s attitude (Use case of consumer’s attitude toward fast food industry in Tehran-Iran) - Under evaluation of “Journal of applied science”
 • 1395
  Publications  Investigating the effect of interactive media on consumer-firm relationship - International Journal of academic Research  Investigating food export opportunities of the United State from a global perspective: Using Shift Share analysis – Research Journal of applied Science, Engineering & Technology  Strategic management and its intersection with SCM (supply chain management) – Interdisciplinary journal of contemporary research in business  Design and Implementation of Balanced Scorecard in Oil & Gas Equipment Manufacturer Company in Iran (Case study of Pishgam Company) – International Journal of Humanities and cultural studies(IJHCS)  Ranking the suppliers of the Green Supply Chain in Iran's automotive industry using Interval-Valued Fuzzy TOPSIS – Under evaluation of several journals including annals of operation research (Springer), A Quarterly journal of operation research, International Journal of Production Economics, Journal of Manufacturing Systems, Journal of Applied Mathematics and Computation  Assessing the effect of informativeness and entertainment of different types of Media Ads on consumer’s attitude (Use case of consumer’s attitude toward fast food industry in Tehran-Iran) - Under evaluation of “Journal of applied science”

پروژه ها

 • 1395
  امضای امن همراه
  کارشناس ارشد پروژه
 • 1395
  پرداخت های خرد
  مسئول پروژه (انجام تحقیقات و تهیه مدل تجاری برای ارائه به هیئت مدیره)
 • 1394
  سیم کارت دانش آموزی (انارستان)
  کارشناس ارشد پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • 1- آموزش زبان انگلیسی
 • 2- شنا
 • 3- مطالعه کتاب های روانشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: European Foundation for Quality Management (EFQM)- TUV Academy Training (Iran-Germany)
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Project 2013- Certified by Aryana Project Management Institute

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vensim (System Dynamics)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS Academic & IELTS General: Overall Band Score of 7
دانش تخصصی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: European Foundation for Quality Management (EFQM)- TUV Academy Training (Iran-Germany)
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Project 2013- Certified by Aryana Project Management Institute
https://.com