مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1385
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامي - واحد كاشان / معدل 15.3

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com