مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد صنایع غذایی
  گرایش مهندسی /دانشگاه ساری
 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی لیسانس گیاهپزشکی
  /دانشگاه ارومیه / معدل 14.98

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • صنایع غذایی و گیاهپزشکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس گیاهپزشکی و ترم دوم ارشد صنایع غذایی
دانش تخصصی
 • صنایع غذایی و گیاهپزشکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس گیاهپزشکی و ترم دوم ارشد صنایع غذایی
https://.com