مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش علوم سلولی و مولکولی /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی
  بخش سرولوژی اکستراکشن و تایپینگHPV

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام تست های الایزا به عنوان همکار طرح در حد profesional

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com