مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه زنجان / معدل 16.49

پروژه ها

 • 1395
  طراحی واحد اسید سولفوریک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • هایسیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com