مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه علم و صنعت / معدل 18
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توتان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ برنامه ریز استراتژیک و کارشناس توسعه محصول
 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت کاتالیست الوند
  مهندسی صنایع/ برنامه ریز تولید و تحلیلگر زنجیره تامین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  The design of the vaccine supply network under uncertain condition: A robust mathematical programming approach مقاله ISI
 • 1394
  Hazmat transportation in multi-modal network مقاله ISI
 • 1392
  کمک استاد درس کنترل خطی در دانشگاه تهران
 • 1391
  عضو کمیته دانشچویی 21 امین کنفرانس ملی برق ایران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL- GRE
https://.com