مختصری از من

آشنا با سیستم و نرم افزارهای کامپیوتر،مدت۷ماه حسابدار فروشگاه زنجیره ای مازیار بوده ام وبیش ازیک سال صندوقدار فروشگاه دایراک آشنا به نرم افزار های حسابداری هلو،بلور،سکان

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1396
  کارشناسی فقه و حقوق
  گرایش فقه و حقوق /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۶
  فروشگاه زنجیره ای مازیار و دایراک
  مالی و حسابداری/ صندوقدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در امور فرهنگی،هنری،ورزشی توانایی لازم جهت همکاری را دارم
 • ورزشی،فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com