مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه فنی و مهندسی آزاد مشهد / معدل 15.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ماهدشت
  مهندسی عمران/ معماری/ معاون کارگاه

  توضیحات: معاونت کارگاه

https://.com