مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه فنی و مهندسی آزاد مشهد / معدل 15.6

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۷۷ تا بهمن ۱۳۷۹
  شرکت ماهدشت
  مهندسی عمران معماری/ معاون کارگاه

  توضیحات: معاونت کارگاه

https://.com