مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی روابط عمومی
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 / معدل 17

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس رسانه

دانش تخصصی

 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com