مختصری از من

اینجانب مونس کشوری نیا دانشجوی دانشگاه سمنان و مهمان دانشگاه امیرکبیر میباشم‌‌ و جهت هرگونه‌ همکاری اعلام‌ آمادگی مینمایم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه امیرکبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  هیئت تحریریه نشریه ی ایده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعال در زمینه های فرهنگی اجتماعی و انجام فعالیت هنری نظیر معرق و گیتار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: Iso /TS 16949:2009

ابزار و نرم افزار

 • Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: High intermediat
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: Iso /TS 16949:2009
https://.com